Projekt edukacyjny: „Pogoda, przyroda i ja sensorycznie- sensoryczne tablice aktywności, wykorzystanie elementów integracji sensorycznej, sensoplastyki, jak również sekwencji stymulacyjnych wg metody Delacato podczas pracy w Zespołach Rewalidacyjno- Wychowawczych”. czytaj cały program 

Od kwietnia 2023 roku do czerwca 2024 roku podopieczni Zespołów Rewalidacyjno- Wychowawczych uczestniczą w projekcie edukacyjnym, którego głównym celem jest jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni sensorycznej i sensoplastycznej do normalizacji zachowań oraz prawidłowego odbioru wrażeń zmysłowych. Uczestnicy Zespołów Rewalidacyjno- Wychowawczych pomimo głębokich deficytów poznawczo- motorycznych posiadają naturalną potrzebę komunikacji oraz doświadczania otoczenia. Ta naturalna potrzeba dokonuje się poprzez podstawowe zmysły, jednak, aby ich odbiór i przetwarzanie były bezpieczne i odbierane w naturalny sposób konieczne jest ich ciągłe stymulowanie. W projekcie wykorzystane będą metody: integracji sensorycznej, sensoplastyki, elementy komunikacji alternatywnej AAC- tablice aktywności, chromoterapii, światłoterapii, dźwiękoterapii oraz sekwencje stymulacyjne wg Delacato.