19 maja klasy IVd, IVe, IVf i Vd wzięły udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 17 w Opolu. Tematem przeprowadzonych zajęć były… „Robaczki”. Podczas lekcji uczniowie z zainteresowaniem słuchali ciekawych opowiadań i wierszy o robaczkach, a czasem ilustrowali ich treść odpowiednimi rekwizytami. Na zakończenie zajęć, w części praktycznej, wykonali zadania z wykorzystaniem tematycznych kart pracy. Udział w tych zajęciach poszerzył ich wiedzę o ciekawym świecie zwierząt.

Iwona Kownacka