ZAPRASZAMY NA SMACZNE OBIADY !

 

zobacz 

 

Deklaracja korzystania ucznia ze stołówki szkolnej - pobierz

Tłuszcze roślinne i zwierzęce w żywieniu dzieci i młodzieży. Praktyczne wskazówki -czytaj

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu posiada własną stołówkę szkolną, mieszczącą się przy ul. Ks. Opolskich 21 i ul. Bytnara „Rudego” 7 w Opolu.

 

Koszt jednego posiłku dwudaniowego wynosi dla ucznia 10 zł:

I danie – 2 zł

II danie – 8 zł

Koszt jednego posiłku dwudaniowego wynosi dla nauczyciela/pracownika 13 zł:

I danie – 2,6 zł

II danie – 10,4 zł1.

 

1.Warunkiem skorzystania z obiadów jest wpłata środków na konto szkoły nr 94 1160 2202 0000 0002 1551 6719  zgodnie z podanym terminem.

2.W tytule przelewu należy wpisać: „imię nazwisko ucznia, miesiąc, ilość obiadów (np. zupa - ……., drugie danie - ……, cały obiad - ………)”.

3. Uczeń zostaje wpisany na listę obiadową po informacji z działu księgowości o wpływie należności na konto szkoły.

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole prosimy o informacje smsem lub telefonicznie pod numer tel. 699 850 882 lub tel. 77 4230440, w godzinach pracy szkoły. Odpis następuje od dnia następnego.

5. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do każdorazowej informacji o nieobecności ucznia z powodu np. wycieczki klasowej, choroby itp. W przeciwnym przypadku odpisy nie będą uwzględniane.

6. Odpis za niewykorzystane posiłki zostanie rozliczony w kolejnym miesiącu.

Osoby, które są zainteresowane korzystaniem z dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, proszone są o załatwienie formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka na żywienie.

Informacje dodatkowe:

1.Informacja o alergenach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-1169-2011-w-sprawie-przekazywania-konsumentom-informacji-na-68078392

Alergeny - czytaj 

2.Zalecenia zdrowego żywienia informacja ulotka do pobrania ze strony "W ramach zadań realizowanych w Narodowym Programie Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH opracował nowe „Zalecenia zdrowego żywienia”.