Obszary działalności

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:
 
1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
i problemach wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.
 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Niezmiernie nam miło poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu pt "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo" SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. 
 
 
Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.
 
 
Zapraszam do obejrzenia filmu promującego projekt. Link zamieszczam poniżej.
 
 
Wszelkie nowe informacjei materiały będą zamieszczane w zakładce Programy Szkolne jako kolejne artykuły (materiały)
 
Pozdrawiamy - koordynatorzy projektu: Krzysztof Śmigiel, Agata Wojczyszyn.