Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Aktualne stawki i tabele dopłat do różnego rodzaju świadczeń udzielanych pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz druk oświadczenia o dochodach i druk wniosku o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Wypełnione druki (tj. oświadczenie i wniosek ) należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 07 maja 2024 r.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane !!

 

Oświadczenie o dochodach rodziny uprawnionego występującego z wnioskiem o otrzymanie pomocy z ZFŚS w 2024 roku - pobierz 

 

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - pobierz 

 

Stawki i tabele dopłat do różnych rodzajów świadczeń udzielanych pracownikom i emerytom ze środków ZFŚS