22 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Praw Zwierząt. Data ta nawiązuje do uchwalenia 22 maja 1997 roku przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt. Jej pierwszy artykuł podkreśla, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Ustawa o ochronie zwierząt była pierwszym aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi.

Jej przyjęcie poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt. Inicjator – organizacja ekologiczna o nazwie „Klub Gaja” – zebrał pod rezolucją w sprawie uchwalenia ustawy 600 tys. podpisów.

Więcej praw

W roku 2011 ustawa o ochronie zwierząt została znowelizowana, a szczególne zmiany dotyczyły zwiększenia kar za okrutne obchodzenie się ze zwierzętami oraz zabronienia trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób zadający im ból i ograniczający ich ruchy dłużej niż 12 godzin.

Zwierzęta są nieodzownym elementem przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Powinniśmy je traktować z szacunkiem i zrozumieniem nie tylko od ich święta, ale na co dzień.
Pamiętajmy o tym zawsze!

Czytaj pełny artykuł