Dyrektor szkoły -  mgr Marek Wróbel

Wicedyrektor - mgr Wioletta Kuźniar

Wicedyrektor - mgr Agata Gamroth

Kierownik świetlicy - mgr Grażyna Wojciechowska

Pedagog - mgr Monika Bilik

Psycholog - mgr Krzysztof Śmigiel 

Psycholog - mgr Natalia Wójcik

Psycholog - mgr Agata Wojczyszyn 

Bibliotekarz - mgr Monika Skołd 

 

 

Adamiec Agnieszka

Michałowicz Ilona

Ausztol Anna

Napieraj Lilla

Baron-Świerc Łucja

Niezgoda Karolina

Bek Joanna

Odelska-Kilańska Renata

Berdechowska Olga

Płońska Joanna

Bilik Monika

Podolak Teresa

Bolicka Małgorzata

Polak Dariusz

Ból Iwona

Polok Tomasz

Bryk-Kowalska Jolanta

Polok-Klimek Sabina

Bula Agnieszka

Popiołek Grażyna

Cichocka-Malec Beata

Prokop-Wojcik Gabriela

Cieplik-Dedyk Honorata

Prosowiecki Michał

Czerska-Kuryłowicz Joanna

Rajca Agata

Dobrowolska-Wróbel Anna

Reczyńska Agnieszka

Domagała Agata

Reginek Marcin

Falecka Marta

Rogóż-Bogucka Beata

Gajda Małgorzata

Rydliński Wojciech

Górska Beata

Ryniak-Urbanowska Agnieszka

Góźdź Przemysław

Rupowska Elżbieta

Janowska Katarzyna

Rześniowiecka Ewa

Kaflowska Elżbieta

Sais Joanna

Kamalski Dawid

Seroczyńska Aneta

Kowalczyk-Juraszek Agata

Skołd Monika

Kowalski Jurij

Słomba Kinga

Kownacka Iwona

Staneczek Aleksandra

Kowol Elżbieta

Szafran Karolina

Krawczyk Felicyta

Szepielak Paweł

Krenc Anna

Szwedowski Marcin

Kryczka Ewa

Śmigiel Krzysztof

Księżarczyk Małgorzata

Świerkot Dorota

Kupińska Anna

Tileczek Beata

Kurcz Weronika

Topolnicka Małgorzata

Lach Mariusz

Uchacz Joanna

Linkiewicz Ewa

Waloszek Wiktoria

Łazarska Lucyna

Włodarska-Szczepańska Hanna

Malina Grażyna

Wojczyszyn Agata

Małko Ireneusz

Wójcik Natalia

Marczak Marta

Wróbel Ewa

Mazurkiewicz Dorota

Wyszyńska Alicja

 

Zarek Agnieszka

 

Ziembicka- Leja Ewa

 

Zima Izabela

   

Klasy i wychowawcy

Rok szkolny 2023/2024

 

Szkoła Podstawowa

I a zet – mgr Beata Tileczek

I b zet – mgr Dorota Świerkot

II a zet – mgr Karolina Niezgoda

II b zet – mgr Kinga Słomba

II c zet – mgr Małgorzata Topolnicka

III a zet – mgr Honorata Cieplik-Dedyk

III b zet – mgr Agnieszka Ryniak - Urbanowska

III c zet – mgr Anna Dobrowolska- Wróbel

III d zet – mgr Aleksandra Staneczek

IV b zet – mgr Jolanta Bryk- Kowalska

IV c zet – mgr Aneta Seroczyńska

IV d zet – mgr Marta Falecka

IV a - mgr Izabela Zima

IV e- V d zet – mgr Paweł Szepielak

IV f   zet – mgr Iwona Kownacka

V b zet – Wojciech Rydliński

V c – VI c zet – mgr Agnieszka Reczyńska

VI a – mgr Ewa Wróbel

VI d zet – mgr Agata Kowalczyk-Juraszek

VII a - mgr Dawid Kamalski

VII b zet – mgr Ewa Rześniowiecka

VII c - zet – mgr Agnieszka Bula

VII e zet – mgr Marcin Reginek

VIII a – mgr Łucja Baron – Świerc

VIII b zet – mgr Sabina Polok-Klimek

VIII c zet – mgr Katarzyna Janowska

VII d - VIII d zet – mgr Grażyna Malina

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I  A  – mgr Ilona Michałowicz

I B  – mgr Felicyta Krawczyk

II A – mgr Przemysław Góźdź

II B  – mgr Joanna Czerska-Kuryłowicz

II C  – mgr Elżbieta Rupowska

III A  – mgr Michał Prosowiecki

III B – mgr Tomasz Polok

III C – mgr Dorota Mazurkiewicz

III D – mgr Joanna Uchacz

III E – mgr Elżbieta Kaflowska

III F– mgr Hanna Włodarska-Szczepańska

  

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze:

zrw 1 – mgr Ewa Ziembicka – Leja

zrw 2 – mgr Anna Szepela

zrw 3 – mgr Agnieszka Zarek

zrw 4 – mgr Agata Domagała

zrw 5 - mgr Karolina Szafran