INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Wykorzystanie gier edukacyjnych w terapii mowy” mgr Agnieszka Bula

 Poznanie świata zmysłami - autor mgr Marcin Reginek

 

 "Aktywna tablica" - Zajęcia logopedyczne -Pakiet Ekspert, trudności w pisaniu - autor mgr Marcin Reginek  

filmkarolina Autyzm mowa w kontekście społecznym – szkolenie dla nauczycieli z obsługi programu mTalent. - YouTube - mgr Karolina Niezgoda 

 

Innowacja pedagogiczna „Wesoło, zdrowo i sportowo”, realizowana w klasie: Ia, IIIb, IIIc - mgr Karolina Niezgoda

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  pt. „Arte - sensoryka dla dzieci ze specyficznymi trudnościami” mgr Ewa Linkiewicz

 

Publikacje metodyczne - mgr Felicyta Krawczyk 

 

Na czym polega metoda chromoterapii- Magdalena Maksymowicz

 

Kalejdoskop sztuki. Arteterapia inaczej, czyli gry dydaktyczne  dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Ewa Linkiewicz

Stymulacja funkcji słuchowych dziecka - mgr Agnieszka Kwitow

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - mgr Małgorzata Sołtys

 

"Zdrowy styl życia" - materiały do wykorzystania w pracy z dziećmi z niepelnosprawnością intelektualną - mgr Adriana Gabryś 

 

Plan działań dot. funkcjonowania uczniów w szkole 

Elżbieta Rupowska, „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo”,  „Modelowe Nauczanie” , Nr 8/2004, s.57
Elżbieta Rupowska,  „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo – część II ”, „Modelowe Nauczanie”, Nr 9/2005, str.89
Elżbieta Rupowska, „Plastyka w gimnazjum dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym”, „Modelowe Nauczanie”,  Nr 6/2004, s.77