16 listopada 2023 roku w budynku szkoły przy ulicy Książąt Opolskich odbyły się warsztaty etnograficzne, których celem było zapoznanie uczniów ze strojem ludowym Śląska Opolskiego.

Warsztaty przeprowadzała przesympatyczna pani Beata z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która wystąpiła przed uczniami w tradycyjnym śląskim stroju ludowym. W trakcie spotkania kolejno zostały przedstawione najważniejsze elementy stroju. Uczniowie nie tylko mogli dokładnie przyjrzeć się poszczególnym częściom ludowego ubrania, ale także przymierzyć niektóre z nich. Dziewczęta ozdabiały swoje głowy kwiecistymi wiankami, zaś chłopcy zastanawiali się, która jakla byłaby dla nich najstosowniejsza.

Zwieńczeniem warsztatów było wykonanie pracy plastycznej pt. Szfarno Dzioucha, podczas której uczniowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą oraz własną inwencją twórczą.

.