Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland.
W ramach „Projektu Krokus” uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny - symbolizują nie tylko nadchodzącą nową porę roku, ale także upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedziły lekcjehistorii, podczas których uczniowie dowiadywali się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście, w trakcie których odbyły się też warsztaty poświęcone tolerancji i szacunku do innego człowieka.
Nasza Szkoła, już po raz trzeci, również podjęła to wyzwanie. Projekt edukacyjny zrealizowała w listopadzie 2023 r. klasa 8a.Teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze wiosenne pąki, zwiastujące wiosnę i radość!

 Teresa Podolak – nauczycielka historii i wos, autorka fotografii