17 maja b.r. w szkole przy ul. B. ,,Rudego” 7 obchodziliśmy Dzień Patrona. Chcąc przybliżyć uczniom sylwetkę tego niezwykłego człowieka, jego aktywność zawodową i społeczną zorganizowane zostały warsztaty tematyczne. Uczniowie dla utrwalenia głównych profesji naszego patrona wzięli udział: w zajęciach edukacyjnych pod hasłem: ,,Korczak - nauczyciel”, gdzie poszerzali wiedzę na temat życiorysu, aktywności i pasji J. Korczaka; następnie mieli okazję rozwijać swą sprawność motoryczną podczas zajęć sportowych na podwórku szkolnym oraz na zajęciach prowadzonych metodą Klanzy na sali gimnastycznej - pod hasłem: ,,Korczak – wychowawca”; swoje zdolności twórcze rozwijali na warsztatach plastycznych, gdzie budowali i ozdabiali zamek z kartonów, w jakim mieszkał bohater powieści dla dzieci król Maciuś I – pod hasłem - ,,Korczak – pisarz”; kolejną aktywnością były warsztaty na temat zdrowego stylu życia pod hasłem ,,Korczak – lekarz”, gdzie utrwalaliśmy elementy konieczne do utrzymywania dobrego zdrowia oraz rozpakowując duże zakupy uczyli się segregować produkty na zdrowe i niezdrowe. Po tych różnorodnych działaniach regenerowali siły na zajęciach relaksacyjnych. Taka praktyczna forma świętowania wyzwoliła duże zaangażowanie uczniów, sprzyjała lepszemu zapamiętywaniu i nabywaniu umiejętności oraz wzbudziła wiele radości i uśmiechów na twarzach.

MONIKA BILIK