Cała społeczność szkoły przy ulicy Książąt Opolskich 21 czerwca 2024 roku o godzinie 8.30 zebrała się w sali gimnastycznej by uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor Marek Wróbel, który pogratulował uczniom oraz zebranym rodzicom osiągnięć w roku szkolnym 2023/2024. Życzył wszystkim bezpiecznych wakacji. Absolwenci szkoły oraz uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, odebrali je z rąk Pana Dyrektora. Nie sposób również nie wspomnieć o rodzicach, którzy za swoje zaangażowanie na rzecz szkoły otrzymali podziękowania. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym przez panią wicedyrektor zakomunikowaniem ważnej informacji, że „Mamy wakacje !!!”, co zostało przyjęte przez uczniów bardzo entuzjastycznie. Życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji !!!

Łucja Baron - Świerc