Innowacja pedagogiczna została zrealizowana w klasie 8 b (niektóre działania obejmowały całą społeczność szkolną w budynku przy ulicy Bytnara „Rudego” 7 ) w okresie od marca 2023 do czerwca 2023 roku.

W ramach innowacji zrealizowano następujące zadania:

-  Zajęcia kulinarne – nabywanie kompetencji z zakresu gospodarstwa domowego.

-  Prowadzenie własnej książki kucharskiej zawierającej przepisy i zdjęcia przyrządzonych podczas zajęć potraw.

-  Zajęcia ruchowe – spotkanie z instruktorami szkoły tańca Tropicana w Namysłowie.

-  Lekcje z zakresu prawidłowego żywienia – zwiększenie świadomości żywienia. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Nauka zdrowych nawyków żywieniowych.

-  Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

-  Zajęcia ruchowe na siłowni na świeżym powietrzu.

-  Wyjścia do sklepu, zakup zdrowych produktów.

-  Czytanie etykiet produktów.

-  Nabywanie i rozwijanie kompetencji w zakresie TIK.

Efekty:

-  Wzrost zainteresowania zajęciami ruchowymi oraz zdrowymi nawykami żywieniowymi.

-  Zrozumienie potrzeby troski o swoje zdrowie.

-  Umiejętność współpracy w grupie.

-  Nabycie umiejętności kulinarnych.

-  Rozwój kompetencji społecznych.

-  Rozwój kreatywności.

-  Doskonalenie kompetencji z zakresu TIK (poszukiwanie przepisów, informacji, robienie zdjęć, wydruk).

-  Poznanie atrakcyjnych form spędzania czasu sprzyjających zdrowiu.

Autor innowacji: mgr Beata Tileczek