Przypadające na 11 listopada Święto Niepodległości to jedno ze stałych świąt w szkolnym kalendarium. Z tej okazji w bibliotece zorganizowano prezentację książek o Polsce oraz przeprowadzono zajęcia na temat patriotyzmu z wykorzystaniem współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. U uczniów szkoły przysposabiającej do pracy postawę szacunku i przywiązania do kraju ojczystego kształtowano podczas lekcji: Niepodległość w słowach. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością poczucie tożsamości kulturowej, narodowej oraz postawy patriotyczne rozwijali podczas lekcji: O co chodzi z tą niepodległością?, zaś najmłodsi utrwalali wiedzę dotyczącą polskich symboli narodowych, w ten sposób okazując szacunek do ojczyzny.

Monika Skołd