Rok szkolny 2023/2024 zakończyliśmy tanecznym krokiem i w taki również sposób rozpoczęliśmy upragnione wakacje, a to dzięki zaangażowaniu niemałej grupy nauczycieli, którzy odkryli talent artystyczny w dość dużej grupie uczniów, zarówno szkoły podstawowej jak i szkoły przysposabiającej do pracy. W dniu zakończenia roku szkolnego było więc wesoło i radośnie, ale też nie zabrakło również chwil uroczystych i poważnych: tuż po odśpiewaniu hymnu społeczność szkolna uczestniczyła we wręczeniu świadectw ukończenia szkoły absolwentom oraz podziękowań i listów gratulacyjnych rodzicom, wręczeniu dyplomów za udział w akcjach prowadzonych w szkole, aktywność sportową. Wicedyrektor w swoim wystąpieniu odwołała się do licznych wydarzeń, uroczystości, konkursów, zawodów, które urozmaicały codzienność włożoną w ramy planu lekcji i zajęć, a które wnosiły wiele radości, a przede wszystkim uczyły współpracy, komunikacji, planowania, dokonywania wyborów. Podkreśliła, iż przyglądając się im, uczestnicząc w nich, komentarz nasuwał się jeden „wspólna praca – popłaca”. Skierowała słowa podziękowania do Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i pracowników obsługi za rok wytężonej pracy i współpracy, wysiłek, kreatywność i zaangażowanie. Gratulowała sukcesów – tych wielkich i małych oraz życzyła wszystkim udanego, pełnego słońca i pozytywnych wrażeń - a przede wszystkim bezpiecznego - wypoczynku.