15 maja uczniowie szkoły przy ulicy Książąt Opolskich uczestniczyli w zajęciach tematycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, poświęconych Patronowi Szkoły – Januszowi Korczakowi. Spotkanie rozpoczęło odczytanie rozdziału „Plan przebudowy świata” z biograficznej książki pt. „ Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku”. Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca najważniejsze fakty z życia Korczaka, a nasi uczniowie odczytali prawa dziecka ujęte w formie próśb kierowanych do dorosłej osoby. Pokazane zostały także książki Korczaka dla dzieci oraz dorosłych, w których Stary Doktor uczył jak kochać i mądrze wychowywać swoich podopiecznych. Spotkanie zakończyły gry i zabawy interaktywne, które w ciekawy sposób podsumowały zajęcia poświęcone Patronowi Szkoły.
Sylwetka Patrona Szkoły – Janusza Korczaka została także przybliżona i przypomniana dzieciom oraz młodzieży w tygodniu poprzedzającym zajęcia biblioteczne. Uczniowie obejrzeli film Andrzeja Wajdy pt. „Korczak” . Odbyły się również warsztaty, podczas których uczniowie wysłuchali piosenki pt. „Ballada o Starym Doktorze” zespołu Gawęda. Obejrzeli animowany film pt. „Lekcje z Januszem Korczakiem”, który w przystępny sposób pokazał postać Patrona Szkoły. Po prezentacji zostały omówione wybrane prawa dzieci oraz odśpiewana piosenka o prawach dziecka przedstawiona w symbolach PCS (Picture Communication Symbols).
W szkole została też przygotowana okolicznościowa wystawa oraz gazetka.