W świetlicy ZSS przy ul. Bytnara Rudego odbyły się warsztaty poświęcone tematyce pomocy zwierzętom w czasie zimy. Uczniowie przypomnieli sobie nazwy ptaków, które nie odleciały do ciepłych krajów. Rozmawialiśmy o „ptasiej stołówce” i czekających tam smakołykach. Zamieniliśmy się we wróbelki, które szukają pożywienia. Otrzymaliśmy list od gołębia pocztowego z prośbą o dokarmianie zwierząt w czasie zimy. Dzieci przygotowały kulę z ziarnem dla naszych milusińskich. Poczęstunek znalazł się przy karmniku. Wspólnie obserwowaliśmy zwierzęta, korzystające z ptasiej stołówki.

Beata Górska, Renata Odelska-Kilańska, Anna Krenc