23 maja uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na poszukiwania ostatniego skarbu, ukrytego na mapie o nazwie „W skarbcu Polski”.Przebyli pieszo prawie 7 kilometrów, aby móc gruntownie zaznajomić się z przyrodą swojego regionu. Tym razem trasa przemarszu biegła wzdłuż ścieżek edukacyjnych Wyspy Bolko, uznawanej za największą enklawę zieleni w naszym mieście. Odkrywcy na każdym kroku mogli podziwiać niezwykle okazy roślin i zwierząt, z których wiele należy do gatunków chronionych. W tajniki wiedzy przyrodniczej wprowadziła uczniów pani Agnieszka z Muzeum Śląska Opolskiego, która okazała się prawdziwą skarbnicą wiadomości o faunie i florze Opolszczyzny.