28 maja w szkole przy Bytnara Rudego 7 odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, którego organizatorem był pan Dariusz Polak. Ratownicy medyczni przyjechali najnowszą karetką pogotowia jaka znajduje się w zasobach  Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni instruowali  uczniów i pracowników szkoły jak należy udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i sytuacjach trudnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzili ambulans i zapoznali się z jego wyposażeniem. Na zakończenie spotkania uczniowie zostali obdarowani słodkim poczęstunkiem. Ratownicy obiecali, że w przyszłym roku również nas odwiedzą.

Dariusz Polak